• PROCULTURA, S.L.

  CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIS

  L’administrador solidari de la companyia ha acordat convocar junta general de socis de la societat, amb caràcter ordinari, que es celebrarà al local de la companyia localitzat a Barcelona, carrer Pau Claris número 144, baixos, el proper 7 de juny del 2019 a les 19:00 hores, amb el següent

  ORDRE DEL DIA

  1.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals de la companyia (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i memòria) corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2018. Proposta d’aplicació de resultats.

  2.- Aprovació de la gestió de l’òrgan d’administració en l’exercici 2018.

  3.- Precs i preguntes

  A partir de la data d’aquesta convocatòria, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la junta.

  A Barcelona, a 14 de març del 2019

   

  Eric del Arco, administrador solidari

  PROCULTURA S.L.

We use own and third-party cookies to perform analysis of use and measurement on our website. If you continue, we understand that you accept our cookies policy

I Agree

Suscríbete a nuestro boletín

Suscríbete y recibirás todas nuestras novedades. Cero SPAM, sólo contenidos de valor.
I have read, understand and accept the privacy policy
Information on the processing of data